התחדשות עירונית

התחדשות עירונית (פינוי בינוי, עיבוי, תמ"א 38 ומיסוי) – תהליך הנעשה בדרך כלל באזורים ותיקים שם מצב המבנים והתשתיות ירוד בד"כ.
התהליך מאפשר חידוש וריענון מבנה בודד או מספר מבנים הנמצאים בסמיכות אחד לשני.
בדרך כלל מלווה ההתחדשות העירונית בהגדלת הצפיפות באותו אזור.
ההתחדשות העירונית נועדה לחזק מבנים שהוצא עבורם היתר התחדשות עירונית, באמצעות תכנית מתאר ארצית (תמ"א).
תמ"א 38 הינה תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים שנבנו לפני 1980, בפני רעידות אדמה.
זכאים לתוספת זכויות בנייה מכוח התמ"א בניינים שנבנו לפי היתר בנייה שהוצא לפני 1 בינואר 1980, ושנקבע על ידי מהנדס שאינם בנויים על פי תקן ישראלי 413.
מדינת ישראל ממוקמת באזור פעיל מאוד מבחינה סיסמית, ונמצאת לפיכך בסיכון גבוה לרעידות אדמה. אחת הדרכים להתמודדות עם מבנים שנבנו טרם החלת תקן לעמידות מבנים הנדסיים ברעידות אדמה (ת"י 413) היא תכנית מתאר ארצית.

התמורה לדיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית

– חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה והתאמתו לתקנים 413 ו- 2413 (תקנים לחיזוק מבנה).
– הוספת מעלית חדשה.
– הוספת חדרים מוגנים (ממ"דים).
– הרחבת הדירות והשטחים הציבוריים.
– פתרון חניה.
– תכנון מחדש והתאמה לצרכי הדיירים ונוחיותם .
– ניצול שטחים בצורה יעילה ופונקציונאלית יותר.
– שדרוג השטחים הציבוריים – תוספת לובאים (ראשי וקומתיים) , פיתוח סביבתי ופיתוח המגרש, שדרוג גרם מדרגות.
– תשתיות חדשות – חשמל, גז, אינסטלציה, טלפון, כבלים ועוד.
– פיתוח ותכנון בהתאם לצרכי הדיירים והתאמה לאזור.
– עיצוב הבניין והדירות.
– תוספת מרפסות ומחסנים.
– עליית ערך הדירות – שוויו של מ"ר חדש עולה בשל הקמת בנין חדש או משופץ ומחוזק.

תמ"א 38 – חיזוק מבנים

תמ"א 38 מאפשרת חיזוק ושיפוץ בניינים קיימים. תכנית תמ"א 38 אושרה ב- 14/4/2005 ע"י הממשלה על מנת להיערך למקרים של רעידות אדמה.

התוכנית חלה על מבנים שנבנו לפני 1 בינואר 1980 ולא תוכננו מבחינה הנדסית לעמוד בתנודות חזקות של רעידות אדמה.

התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה ת"י 413, נכנס לתוקף בשנת 1975, לפיכך מרבית הבניינים שנבנו בישראל עד שנת 1980 אינם עומדים בדרישות תקן זה.

התוכנית מאפשרת קבלת היתרי בנייה לחיזוק ושיפוץ מבנים קיימים וכן לתוספות בנייה, תוך קבלת הקלות מס ופטורים משמעותיים.
בנייה במסגרת תמ"א 38 מחייבת שיקום וחיזוק מבנה השלד, מעבר לזאת החברה מעניקה סטנדרט פרימיום עשיר במיוחד הרבה מעבר לדרישות החוק, בשיפוץ, חידוש ועיצוב הבניין על כל מרכיביו.

תמ"א 38/3א – הריסה ובנייה מחדש

תכנית תמ"א 38/3א הינה למעשה הליך מקוצר של פרוייקט מסוג "פינוי בינוי" בסמכות הועדה המקומית.
במסגרת תמ"א 38/2 ניתן להרוס מבנה קיים אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידות אדמה, ובניית מבנה חדש ומודרני תחתיו לפי התקן הישראלי העדכני לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה.
הבנייה נעשית על בסיס קיבולת המבנה הקיים ובתוספת קומות נוספות הן מכוח תמ"א 38/3א והן מכוח תב"ע עירונית, תוך תוספות בנייה של עד 25 מ"ר לכל דירה קיימת.

פינוי בינוי

מתחם פינוי בינוי הוא סטטוס של שטח עירוני שהוחלט להרוס את בתי המגורים הישנים שבו, ולבנות תחתם בנייני מגורים חדשים בעלי תשתיות משופרות. השטחים המוכרזים כמתחמי פינוי פינוי בדרך כלל הינם נחותים וירודים בהן הורסים את המבנים , מפנים את התושבים ומקימים בניינים חדשים במקומם עם זכויות בנייה משופרות והטבות מס.

 תהליך זה מביא התחדשות המבנה והשכונה, מעלה את ערך הדירה ומביא איתו אוכלוסיה חדשה והתפתחות סביבתית.

תמ"א 38/3א – הריסה ובנייה מחדש

תכנית תמ"א 38/3א הינה למעשה הליך מקוצר של פרוייקט מסוג "פינוי בינוי" בסמכות הועדה המקומית.
במסגרת תמ"א 38/2 ניתן להרוס מבנה קיים אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידות אדמה, ובניית מבנה חדש ומודרני תחתיו לפי התקן הישראלי העדכני לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה.
הבנייה נעשית על בסיס קיבולת המבנה הקיים ובתוספת קומות נוספות הן מכוח תמ"א 38/3א והן מכוח תב"ע עירונית, תוך תוספות בנייה של עד 25 מ"ר לכל דירה קיימת.

פינוי בינוי

מתחם פינוי בינוי הוא סטטוס של שטח עירוני שהוחלט להרוס את בתי המגורים הישנים שבו, ולבנות תחתם בנייני מגורים חדשים בעלי תשתיות משופרות. השטחים המוכרזים כמתחמי פינוי פינוי בדרך כלל הינם נחותים וירודים בהן הורסים את המבנים , מפנים את התושבים ומקימים בניינים חדשים במקומם עם זכויות בנייה משופרות והטבות מס.

 תהליך זה מביא התחדשות המבנה והשכונה, מעלה את ערך הדירה ומביא איתו אוכלוסיה חדשה והתפתחות סביבתית.

מסלול מיסוי

מסלול מיסוי פועל מתוקף חוק מיסוי מקרקעין, ומטרתו לתמרץ תהליכים של התחדשות עירונית המתבצעים באמצעות כוחות השוק הפרטי בלבד. 

במסגרת מסלול זה רשאים יזמים או בעלי הנכסים לפנות לוועדה להתחדשות עירונית, ולבקש כי תמליץ לממשלה להכריז על מתחם כמתחם פינוי-בינוי או עיבוי במסלול מיסוי לתקופה של שש שנים.

 הכרזת הממשלה מקנה, במהלך תקפותה, הטבות הנוגעות לעסקאות המבוצעות על ידי הדיירים המפונים במס שבח, במס רכישה ובמע"מ של שירותי הבנייה. בנוסף היא מאפשרת את דחיית המועד הקובע את חבות המס.

גודל המתחם במצב הקיים צריך למנות לפחות 24 יחידות דיור או יחידות עסקיות, ובמצב המוצע עליו למנות לפחות את אותו מספר יחידות דיור. 

במסגרת מסלול זה יש אפשרות לקבל פטור מהיטל השבחה למגורים, בכפוף להחלטת הרשות המקומית.

אביבי בהתחדשות עירונית

חברתנו רואה את עתיד החברה, עתיד ענף הבנייה ומנוע הצמיחה העיקרי של שוק הנדל"ן בארץ בפרוייקטים של התחדשות עירונית. אנו מאמינים בלב שלם שאנו נהיה הבחירה הטובה ביותר לדיירים המבקשים לחדש, לשקם ולרענן את הבניין הקיים בין אם בבנייה מחדש או בין ע"י חיזוק מבנה. אנו מתמחים בפרויקטים של תמ"א 38 ומציעים לכם ייעוץ ובדיקת הנכס שלכם על מנת לקדם את חידוש הנכס שלכם וכן להשיא רווח ותמורה מקסימליים לבעלי הנכסים.